index telesne mase BMI

#Vitamini i minerali

INDEX TELESNE MASE (BMI)​

12 Decembar 2020

BMI je skraćenica koja označava indeks telesne mase (Body mass index) a koristi se kao pokazatelj odnosa između visine i težine.

BMI omogućava da se uporedi stepen uhranjenosti sa stepenom rizika obolevanja od pojedinih oboljenja.

 

Neke bolesti se javljaju češće kod osoba s nižim stepenom uhranjenosti, npr. osteoporoza s patološkim prelomima, dok su neke učestalije kod prekomerno uhranjenih i gojaznih (dijabetes, kardiovaskularna i cerebrovaskularna oboljenja, a prema novim epidemiološkim studijama i karcinom dojke i debelog creva).

 

Stoga se danas BMI koristi kao podsticaj u promovisanju zdravog načina života i širenja svesti o potrebi zdravog načina ishrane i fizičke aktivnosti.

U praksi, ljudi se pomoću BMI raspoređuju u nekoliko kategorija. Važno je naglasiti da se pojedinci ne mogu automatski svrstati u gojazne – npr. bodi-bilderi, koji imaju veliki udeo mišićne i koštane mase u BMI.

BMI se računa tako što se telesna masa osobe u kilogramima podeli sa visinom izraženom u metrima. Ovo izračunavanje se koristi kod osoba starijih od 20 godina, dok za decu važe druge vrednosti.

Uz pomoć stručnog lica, uz odgovarajući način ishrane (individualno preporučen za pojedinca) i pojačanu fizičku aktivnost moguće je preći iz jedne u drugu kategoriju predstavljenu u tabeli, i to u kraćem vremenskom periodu.

KAKO DO IDEALNOG BMI-a?

Mi smo tu da vam pomognemo da ostvarite idealan BMI (Index telesne mase).

Sa našim planom ishrane i planom treninga ostvarite željene rezultate.

Za onog ko ostvari najbolje rezultate, pripremili smo vredne nagrade.

Pridružite nam se u ovom fit izazovu, čekamo vas.

Podeli ovaj članak:

BESPLATNA PRIJAVA ZA TAKMIČENJE